Pusty plik o dowolnym rozmiarze.

Kilka przydatnych poleceń pozwalających szybko utworzyć plik o dowolnym rozmiarze. Wszystkie polecenia dotyczą systemu Linux, a ich efektywność w niektórych przypadkach może zależeć od możliwości stosowanego systemu plików.

Nowy pusty plik

$ touch nazwa_pliku

Polecenie to tworzy nowy, pusty plik w bieżącym katalogu o nazwie nazwa_pliku. Przydatne, gdy trzeba szybko „zająć miejsce” na przyszły plik. Jeżeli podany plik już istnieje, polecenie zaktualizuje jego czasy dostępu i ostatniej zmiany (choć polecenie touch jako takie zawartości pliku nie zmienia).

Plik o określonym rozmiarze

$ dd if=/dev/zero of=nowy_plik bs=1024 count=15360

Powyższe plecenie tworzy nowy_plik wypełniony zerami o rozmiarze 15MB. Rozmiar łatwo wyliczyć mnożąc bs (block size) przez count (liczbę bloków do skopiowania).

Inna wersja:

$ dd if=/dev/random of=nowy_plik bs=1024 count=142606336

To polecenie tworzy nowy_plik o rozmiarze 136GB i wypełnia go wartościami losowymi z urządzenia /dev/random. Uwaga: takie polecenie może wykonywać się naprawdę bardzo długo. Lepszym rozwiązaniem jest użycie, jako źródła, /dev/urandom. Jest to rozwiązanie mniej bezpiecznie, ale do codziennych zastosowań zupełnie wystarczające.

Plik o określonym rozmiarze i nieznanej zawartości – NAJSZYBSZE!

$ dd if=/dev/zero of=nowy_plik bs=1024 seek=15359 count=1

Powyższe polecenie jest najszybszym rozwiązaniem. Parametr seek oznacza ominięcie podanej (15359) liczby bloków i skopiowanie jednego (count=1) bloku. Nie wymaga ono więc, w odróżnieniu od wcześniejszych poleceń, fizycznego zapisania na dysku określonej liczby zer lub wartości losowych. Kopiuje ono wyłącznie jeden blok na samym końcu pliku. Tym samym też tworzy plik o wymaganym rozmiarze.

Linki