Ściągawka: 3ware RAID CLI tw_cli

Najważniejsze i najczęściej stosowane polecenia do obsługi konstrolerów raidowych firmy 3ware (teraz już LSI) za pomocą narzędzia tw_cli.

Status

Sprawdzanie stanu kontrolera:

tw_cli /c0 show

zwraca informacje o stanie trzech podstawowych elementów:

 • jednostkach logicznych (u0, u1, u2…),
 • jednostkach fizycznych (dyskach p0, p1, p2…),
 • battery backup unit.
Unit UnitType Status     %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0  RAID-5  OK       -    -    64K   2793.94  ON   ON
Port Status Unit Size Blocks Serial
---------------------------------------------------------------
p0 OK u0 931.51 GB 1953525168 8ZJ10DDA
p1 OK u0 931.51 GB 1953525168 8ZJ10DJ4
p2 OK u0 931.51 GB 1953525168 8ZJ10OI3
p3 OK u0 931.51 GB 1953525168 8ZJ10W33
p4 NOT-PRESENT - - - -
p5 NOT-PRESENT - - - -
p6 NOT-PRESENT - - - -
p7 NOT-PRESENT - - - -

Name OnlineState BBUReady Status Volt Temp Hours LastCapTest
---------------------------------------------------------------------------
bbu On Yes OK OK OK 0 xx-xxx-xxxx

  Usunięcie dysku z macierzy

Przykład dla dysku p0. Dla innego dysku należy odpowiednio zmienić parametr:

tw_cli /c0/p0 remove

  Dołożnie dysku do macierzy

Aby wykryć nowy dysk trzeba przeskanować kontroler.

tw_cli /c0 rescan

Po tym poleceniu jest duża szansa, że macierz sama się odbuduje. Szczególnie, jeżeli dysk już w niej wcześniej był.

Odbudowa macierzy

Wymuszenie odbudowy macierzy z użyciem wybranego dysku (np. p3):

tw_cli /c0/u0 start rebuild disk=3

  Prędkość odbudowy

Szybkością odbudowy macierzy steruje parametr rebuild w zakresie [1;5], gdzie: 1 – najszybsza odbudowa; najwolniejsza praca 5 – długa odbudowa, ale za to macierz pracuje wydajnie.

tw_cli /c0 set rebuild=1