Generator hasła.

Poniżej zamieszczam prosty sposób na wygenerowanie losowego ciągu znaków, np. do użycia w haśle.

10 różnych „haseł”. Każde o długości 9 znaków:

cat /dev/urandom|tr -dc "a-zA-Z0-9-_\$\?"|fold -w 9|head

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z serwisu random.org. Zapewnia on duży wyższy „poziom losowości”, lecz jego zasoby są ograniczone.

http://www.random.org/strings/

Automatyczne aktualizacje w Ubuntu Server.

Czy ten wpis jest nadal aktualny?

Niniejszy poradnik został opracowany dla wersji Ubuntu 8.04 LTS. W Ubuntu 10.04 LTS automatyczną aktualizację systemu możemy wybrać już podczas instalacji. Tym niemniej konfiguruje się ją tak samo, w związku z czym poradnik nadal może być przydatny, gdy zechcemy coś zmienić w ustawieniach systemowych.

Szybki rzut oka na pliki konfiguracyjne Ubuntu 12.04 LTS pozwala wnioskować, iż w tym systemie sposób konfiguracji automatycznych aktualizacji także nie uległ istotnym zmianom.

Czytaj dalej