Automatyczne aktualizacje w Ubuntu Server.

Czy ten wpis jest nadal aktualny?

Niniejszy poradnik został opracowany dla wersji Ubuntu 8.04 LTS. W Ubuntu 10.04 LTS automatyczną aktualizację systemu możemy wybrać już podczas instalacji. Tym niemniej konfiguruje się ją tak samo, w związku z czym poradnik nadal może być przydatny, gdy zechcemy coś zmienić w ustawieniach systemowych.

Szybki rzut oka na pliki konfiguracyjne Ubuntu 12.04 LTS pozwala wnioskować, iż w tym systemie sposób konfiguracji automatycznych aktualizacji także nie uległ istotnym zmianom.

Czytaj dalej